Välkommen till vårt föredrag på Kistamässan imorgon (22/2) kl 11.15

Kom och lyssna på vår mötesexpert Tommy Brotte den 22 februari kl 11.15 på Kistamässans Kunskapsscen!new logo mobile screenshots (1)
Tommy har mångårig erfarenhet av att producera möten och konferenser. Han kommer att prata om mötesformat som inspirerar och engagerar deltagarna vilket gör att de förstår, minns och gör mer efter mötena.

Vi går även övergripande igenom hur appen kan användas för att på olika sätt utveckla olika typer av möten och konferenser.
Presentationen vänder sig främst till dig som tar initiativ till olika konferenser och möten och som har en aktiv del i planerandet av konferenser. Vi kommer bl.a. att ta upp följande frågeställningar:

  • Vad är ett framgångsrikt evenemang – att sätt mål för konferenser
  • Varför arrangerar man medskapande evenemang – vilka syften finns för interaktivitet?
  • Exempel på mötesformat
  • Konferensens dramaturgi
  • Framgångsfaktorer och fallgropar

Väl mött!