Mötesapp samlar praktisk information på ett ställe

Distribuera underlag och information

Som arrangör kan du ständigt säkerställa att samtliga deltagare har all praktisk information uppdaterad. Men det innebär också en möjlighet att enkelt distribuera dokument, rapporter och presentationer inne i appen. Som deltagare kan man med MeetApp skapa sin egen agenda utifrån parallella spår och sätta ihop de programpunkter och talare som är mest intressanta.

Skapa viktig deltagardialog

Att åstadkomma interaktion på möten och konferenser är inte det lättaste i praktiken. Med MeetApp kan du på ett smidigt sätt engagera deltagarna genom att skicka ut mentometerfrågor, skapa omröstningar och be om inspel till scenen. Om det handlar om känsliga ämnen går det bra att bidra anonymt. Naturligtvis är appen även ett utmärkt sätt för dig som arrangör att bygga insikter genom utvärderingar före, under och efter mötet.

Event app för att öka delaktighet

Utvidga kontaktnätet

En stor fördel med att samla människor från olika bakgrunder och erfarenheter i samma kontext, är att nya möten och kontakter kan uppstå. Med MeetApp underlättas detta ytterligare, eftersom samtliga deltagare kan bidra med sin kontaktinformation inne i appen, där de även kan chatta och dela material med varandra. Ett utmärkt sätt att förenkla samverkan mellan olika enheter och organisationer.

Några uppskattade funktioner för möten och konferenser inom offentlig sektor:

Digital hållbarhet

Traditionellt har möten och konferenser varit pappersintensiva tillställningar. Med en konferens-app kan du äntligen bli kvitt kostsamma och miljöpåverkande programblad, menyer, visitkort och flygblad. I appen kan du även uppmuntra till kollektivtrafik och samåkande.

Ständigt uppdaterad information

Med MeetApp kan du vara säker på att varje deltagare har den senaste, uppdaterade informationen ständigt tillgänglig i fickan. Resor, hotell, seminariegrupper, lokaler, wifi-koder – det mesta ryms i appen.

Deltagardemokratisering

Med MeetApp kan varje deltagare göra sin röst hörd genom att ställa frågor och kommentera – anonymt om man så önskar. Det är också enkelt för dig som arrangör att genomföra omröstningar eller testa värderingar och kunskaper som kan samlas i ett ordmoln på storskärmen för vidare diskussion.

Nätverkseffekt

Att kunna utbyta kontaktinformation inne i appen är en värdefull funktion för många deltagare. En bra överblick över vilka som är på plats ger goda möjligheter till att inleda nya samarbeten över organisations- och enhetsgränserna.

”Suveränt medarbetarmöte!! Det gjorde ni bra! Härligt och modernt med appen!”

Mötesdeltagare på Stockholms stad efter ett medarbetarmöte