All dokumentation ständigt tillgänglig

I en organisationsförändring är det viktigare än någonsin att säkerställa att samtliga medarbetare har tillgång till uppdaterad och korrekt information. I mötesappen kan du samla all dokumentation kring kommande förändringar, nya mål och värderingar, samt instruktioner kring planering, möten och implementering. Med pushnotiser kan ledningen enkelt kommunicera nyheter och uppmärksamma de milstoplar som passeras.

Förankra beslut med hjälp av feedback

Genom att ta reda på medarbetarnas attityder och kunskaper kan man få insikt i hur förändringarna mottas och om hela organisationen är med − eller om extra insatser krävs någonstans. Med MeetApp kan du när som helst skicka ut enkäter eller ställa frågor för att få feedback. Det går att svara anonymt ifall det handlar om känsliga ämnen.

Bygg samhörighet i mötesappen

I tider av förändring och turbulens kan det vara extra värdefullt att stärka banden mellan medarbetarna över enheter, regiongränser eller mellan två fusionerande bolag. Med MeetApp är det enkelt att få koll på den nya organisationen, med bilder och kontaktuppgifter. Genom att lösenordsskydda särskilda förändringsprojekt kan du säkerställa att informationsflödet verkligen begränsas till de som är inbjudna.

Några uppskattade funktioner med MeetApp för förändringsledning:

Personliga åtaganden och uppgifter

Genom att ladda in personlig information i appen kan varje medarbetare få sina egna unika uppgifter och aktiviteter för sin del av förändringsarbetet − med en tydlig deadline.

Följ upp status

Låt medarbetare eller grupper rapportera om sina framsteg och nådda milstolpar direkt i appen. Du kan låta alla se vad status är för företaget som helhet. Hur många har till exempel genomfört sin utbildning vid en viss tidpunkt?

Videomeddelanden

Den ändring som ledningen arbetat fram under flera månaders tid, är vid lanseringen helt ny för medarbetarna. Det krävs repetition och tid för att få den att fastna. Lägg in ledningens presentation av förändringen som en video i appen så att alla kan ta del av den.

Kommunicera i bilder

En bild förmedlar så mycket mer information än tal och text. Lägg snabbt och enkelt ut bilder på den nya organisationen, processen eller teamet, direkt i medarbetarnas mobiler.

Vår app är väldigt populär bland våra deltagare och har verkligen bidragit till att förbättra interaktiviteten hos våra ICA-handlare.

Camilla Harrskog, Ansvarig för Digital Kommunikation, ICA