Så håller du uppe fokus och engagemang under hela konferensen

Det är inte helt enkelt att hålla sina deltagare fokuserade och engagerade under hela mötet, oavsett om ni håller en virtuell konferens eller ett live-event. Men med några enkla dramaturgiska knep kan ni komma långt!

Skapa en dramaturgi som påminner om en rockkonsert. Konserten börjar oftast med en känd och bra låt som skapar bra energi och igenkänning. Under konserten framför bandet en blandning av nya och gamla låtar med olika energinivåer. Mot slutet av konserten radas hitsen upp och konserten avslutas på absolut högsta energinivå – då går deltagarna hem energifyllda och minns en fantastisk konsertupplevelse.

Hur vill du att dina deltagare ska känna när de lämnar konferensen? Hur sorterar och trimmar du dina programpunkter för att nå samma resultat?

1. VARFÖR – Gör mötet och ämnet angeläget för deltagarna

Mötet bör inledningsvis handla om ”varför”. Varför är det viktigt att ni har ert möte? Vilka är era utmaningar? Använd gärna digital retorisk interaktivitet så att deltagarna själva får svara på frågor kring vad konsekvenserna blir om ni inte klarar utmaningarna och vilka möjligheter som finns om ni gör det.

2. Berätta VAD som behöver utvecklas för att ni ska möta utmaningarna.

Presentera er plan över vad ni behöver göra för att möta och lösa era utmaningar eller problem. Använd retorisk och undersökande digital interaktivitet för att få deltagarna att förstå vad ni menar och minnas vad som sagts, på så sätt får ni som arrangör även kvitto på vad de förstår och hur de reagerar på det ni har presenterat.

3. Involvera deltagarna i HURet

Skriv inte deltagarna på näsan med hur de ska göra för att genomföra ”vadet”. Använd istället idégenererande interaktivitet för att låta deltagarna själva komma med förslag och idéer kring hur man bäst genomför detta. På så sätt förankrar ni planen och får dessutom ta del av värdefulla idéer och lösningar som ni själva annars kanske inte hade kommit att tänka på.

Vill du lära dig mer om digital interaktivitet och hur du med en eventapp kan skapa värdefulla digitala event?

Ta del av alla våra tips här