Kan en eventapp rädda planeten?

Av Tommy Brotte

Konferensanläggningen har valts med största miljöomsorg. Den ligger ”nära” vilket minskar persontransporterna, maten är naturligtvis vegansk, närodlad och biodynamisk. Anläggningen driver ett påkostat och genomtänkt miljöarbete. Trots alla ansträngningar så kommer vi ofrånkomligen och varje gång vi bestämmer oss för att genomföra en konferens ”in real life”, att belasta miljön och nyttja resurser. Ekologiska, ekonomiska och sociala.

Vi förbrukar resurser – organisationens och jordklotets

Medvetenheten om att vi vid varje konferens förbrukar resurser, både företagets och jordklotets, bör påverka dig som arrangerar konferenser på minst två olika sätt. Dels bör du fundera på om ni verkligen behöver genomföra den här konferensen och behöver ni i så fall genomföra den live eller räcker det att mötas digitalt?

Det går faktiskt att med eventappar och annan smart teknik involvera deltagare även på distans.

Det går faktiskt att med eventappar och annan smart teknik involvera deltagare även på distans. Mer om det senare i detta inlägg. Och om svaret ändå är att ni behöver ses i verkligheten så bör ni se till att få ut så mycket som bara är möjligt av konferensen. För inget är ett så ohållbart resursslöseri som en illa genomförd konferens där deltagarna inte lär sig särskilt mycket, inte innoverar, inte ökar engagemanget, inte förbättrar eller utvecklar i någon större utsträckning.

Rutinmässigt planerande

Handen på hjärtat, andelen konferenser med otydliga syften och mål, med bristande pedagogik och förlegade mötesformat eller där innehållet är frånskilt koncept och format och där företagsledningen kommer med presentationen på ett USB-minne fem minuter före start är fortfarande skrämmande stort.

Stanna hemma eller börja från början med planeringsarbetet!

Kort sagt: är syftet med mötet bara att informera, om ni har ett oklart syfte, om programmet är fyllt till bredden med envägs föreläsande, om det är en biosittning – stanna hemma eller börja från början med planeringsarbetet! En illa planerad eller genomförd konferens är ett enormt resursslöseri.

Investera i resultat

När det kommer till konferenser blir det som i många andra sammanhang ofta dyrt att köpa billigt. Istället för att spara in på planeringsarbetet, innehållet, tekniken eller mötesformatet bör ni istället investera lite till så att ni verkligen får avkastning på de resurser ni oundvikligen förbrukar oavsett om vi pratar om pengar, arbets- och levnadstimmar eller koldioxidutsläpp.

Investera lite till så att ni verkligen får avkastning!

Kanske är det bättre att genomföra konferensen vartannat år och se till att den blir riktigt bra istället för att genomföra två konferenser som kostar mer än de smakar?

Att mötas digitalt – på riktigt

Flera företag använder nu vår lösning som en del i deras globala stora evenemang. Man har ett genomarbetat konferensprogram som videosänds i realtid till en rad lokala evenemang.

Appen används som ett digitalt nav.

Appen används som ett digitalt nav. Deltagarna får tillgång till samma information samtidigt, man svarar på frågor, genomför workshops, skickar in frågor till talaren och nätverkar – allt i en och samma plattform. Utan ett sådant digitalt nav hade det sannolikt liknat en vanlig videokonferens med tusentals deltagare. Ett ofta ganska platt format. Med appen skapas istället verklig dialog och engagemang. Före, under och efter evenemanget.

 

Läs mer: Dämpa din klimatångest – skippa pappret på nästa konferens!

 

Vill du veta mer om hur du kan skapa bättre möten och konferenser med hjälp av en eventapp?

Hör av dig så bokar vi in ett samtal!