Hur MeetApp transformerar eventupplevelsen under 2021

Viktigare än någonsin att skapa värdefulla deltagarupplevelser

Vem av oss har inte upplevt hur 2020 drabbat vardagen? Oavsett vem du är har vi något gemensamt – livet är annorlunda. Inte minst eventbranschen har fått ett hårt slag av de begränsningar som införts kring offentliga sammankomster, något som gjort att hela världen skiftat från fysiska till mestadels digitala möten.

I och med detta har vi på MeetApp sökt ett sätt att bibehålla en värdefull upplevelse för digitala konferensdeltagare, något utöver den envägskommunikation som streamingtjänster som Zoom erbjuder. Från start har MeetApps mission varit att ge konferensbesökare en meningsfull upplevelse som betonar engagemang, nätverkande och interaktivitet.

När MeetApp grundades 2011 var målet att överbrygga klyftan mellan den digitala och fysiska världen, genom att konvertera analogt innehåll till digitalt, och på så sätt förvandla en passiv publik till aktiva, inspirerade deltagare. Nu, tio år senare, är en sak säker: det är viktigare än någonsin att hitta lösningar för att skapa värdefulla och interaktiva deltagarupplevelser – på såväl fysiska som digitala och hybridevent.

Det ska vara enkelt att delta på digitala och hybrida event

MeetApp följer med i tiden och förblir hängivna att främja engagerande, motiverande och personliga event. Vi har anpassat vår plattform så att du har allt du behöver för att skapa framgångsrika event, oavsett om de är fysiska, hybrida eller heldigitala.

I dessa tider kan tekniken vara särskilt besvärlig när vi navigerar bland en mängd olika plattformar och media. Lyckligtvis låter MeetApps senaste plattform användaren uppleva hela eventet från en enda enkel plattform.

När vi nu rör oss in i 2021 kommer vi att anpassa plattformen ytterligare för hybridevent, eftersom vi ser att begränsningarna för offentliga sammankomster kommer att avta under året. Medan fokus under 2020 låg på att hitta sätt att skapa en heldigital upplevelse som var så lik den fysiska som möjligt, kommer vi 2021 att fokusera alltmer på att skapa hybridevent där upplevelsen är densamma för både fysiska och digitala deltagare.

Ditt event är mer än bara en livestream

MeetApp strävar efter samma energi och deltagarinteraktion oavsett enhet. I appens senaste version säkerställer vi samma trivsamma upplevelse för såväl fysiska som digitala deltagare.

Vi är stolta över flexibiliteten i vår nya plattform, vilken garanterar att samtliga deltagare får del av samma meningsfulla upplevelse på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Ditt event är mer än bara en livestream, det är en väsentlig del av din karriär som förtjänar möjligheten att hålla högsta möjliga kvalitet – MeetApp kan hjälpa dig att uppnå denna kvalitet oavsett hur eller var ditt event äger rum.

Vill du veta mer om MeetApp kan hjälpa dig nå din fulla potential?

Läs mer på vår produktsida eller

Boka en demo