Lösning i korthet:
  • Dela idéer för produkt- och serviceinitiativ i appen, för att skapa konversationer.
  • Rösta på toppidéer och visa resultat direkt under mötet för att engagera kunder.
  • Underhålla den löpande dialogen mellan Vitec och deras kunder.
”Att använda MeetApp på Vitecdagarna har lett till mycket värdefulla diskussioner med kunder.”

– Magnus Persson, VD Vitec Facility Management

Vitec är ett mjukvaruföretag som erbjuder branschspecifika affärsapplikationer på den nordiska marknaden. Vitecs kunder är noterade i Nasdaq OMX Stockholm och omfattar avfallshanteringsföretag, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, elhandlare och energibolag, bilhandlare och många fler.

Vitec har ett årligt möte där deras kunder samlas för att dela med sig av erfarenheter, presentera nya produkter och visa upp kundcase.

Företagets behov

”Våra kunder känner att vi lyssnar på dem och tar till oss deras syn på vår produktutveckling.”

– Karin Liiw, Marknadschef Vitec

Vitec har alltid utvecklat och förbättrat sina produkter och tjänster, och de har ett flertal mål som de vill uppnå:

  • Få insikt i de idéer och lösningar som kunderna presenterar för dem.
  • Implementera ett mer strukturerat och effektivt sätt att lära sig vad kunderna efterfrågar och behöver.
  • Förstå hur man prioriterar dessa olika kunddrivna mål.
  • Visa sina kunder att de är lyhörda för och svarar på deras behov.

”Våra kunder känner att vi lyssnar på dem och tar till oss deras syn på vår produktutveckling.”

Karin Liiw, Marknadschef, Vitec

Lösning

MeetApp har hjälpt Vitec att nå och överträffa sina mål vid årsmötena genom en 3-stegsprocess:

  • Kunderna organiseras i grupper sorterade efter deras respektive produktområden; varje grupp konceptualiserar fem funktioner de vill utveckla under mötet, och Vitec tar därtill fram fem idéer internt.
  • Förslagen läggs in i appen direkt och kunderna röstar på sina tre favoriter i realtid.
  • Resultatet av omröstningen presenteras live under mötet, i en lista över prioriterade nya funktioner.

Nytta & Värden

Genom 3-stegsprocessen har Vitec fått värdefulla bidrag från sina kunder och kunnat lägga upp en strategisk plan för kommande utveckling. Vitec sätter stort värde i det faktum att deras investeringar baseras på kundernas egna röster.

Att genomföra omröstningar och presentera resultaten direkt i appen har dessutom öppnat upp för kvalitativa diskussioner vid efterföljande möten och middagar. Både kunderna och Vitec kan hänvisa till undersökningarna i appen.

Vitec har använt denna process i flera år och har kunnat leverera flera av de högst prioriterade funktionerna från varje årsmöte. Detta är enormt viktigt för dem, eftersom det visar kunderna att deras åsikter värdesätts och att de faktiskt kan påverka företagets utveckling.

3 skäl att välja MeetApp

1

2

3

1

Informera och uppdatera

Samla agenda, talare, praktisk information och presentationer på ett och samma ställe. Visa bilder från scenen eller från deltagarmingel i pauserna. Peppa inför eventet och skicka viktiga uppdateringar med hjälp av pushnotiser i realtid. Skräddarsy innehållet för varje deltagare, med t.ex. personlig gruppindelning, valda seminarier, flygbokningar och boende.

2

Engagera och interagera

Låt deltagarna komma med förslag på ämnen inför seminariet. Utmana med mentometerfrågor i realtid och följ upp med enkäter. Samla in frågor till talaren från publiken och skapa ordmoln med deltagarnas åsikter för att snabbt läsa av stämningen och fördjupa diskussionen.

3

Nätverka och socialisera

MeetApp gör det enkelt att umgås innan, under och efter ett möte eller konferens. Deltagare kan visa sin kontaktinformation, chatta med varandra och dela, gilla och kommentera på varandras bilder. Detta ökar deltagarnas nätverkande och skapar en livlig eventupplevelse.