Lösning i korthet:
  • Samla all information, interaktion och nätverkande i en användarvänlig plattform
  • Streama webinars och hålla virtuella workshops genom integration av MS Teams
  • Främja interaktion och dialog genom mentometerfrågor och surveys via push

Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.

Varje år håller Telia över 50 större möten och event för att informera, inspirera och fortbilda sina medarbetare i Sverige och internationellt. MeetApp används här som ett viktigt verktyg för att samla information och främja dialog mellan deltagarna.

Företagets behov

”Det var viktigt för oss att hitta en lösning som samlade flera olika typer av funktionalitet på ett ställe, MeetApp var dessutom enkelt att använda och gjorde eventet mer interaktivt.”

– Shani Persson, Development Lead på Telia

Telia skulle, tillsammans med en extern partner, hålla ett tredagarsevent för 120 ledare från sex olika länder, med syfte att utbilda, inspirera och främja idéutbyte och nätverkande mellan deltagarna. Planen var att ses live, men på grund av COVID-19 blev man tvungen att ställa om till digitalt. Det var viktigt för Telia att:

  • Skapa en digital mötesplats där alla deltagare kunde få en likvärdig eventupplevelse.
  • Göra det enkelt att orientera sig bland en mängd olika programformat och information.
  • Främja dialog och idéutbyte i mindre workshopgrupper och break-outs.
  • Kommunicera och samla in feedback på ett effektivt sätt.

”Det var viktigt för oss att hitta en lösning som samlade flera olika typer av funktionalitet på ett ställe, MeetApp var dessutom enkelt att använda och gjorde eventet mer interaktivt.”

Shani Persson, Development Lead på Telia.

Lösning

Telia arrangerade ett digitalt event där man samlade en mängd olika komponenter på en plattform. Innehållet anpassades till det digitala formatet genom ett fokuserat och varierat eventprogram, med fokus på interaktion mellan deltagare:

  • Streamade föreläsningar, virtuella workshops, workshop-material tillgängliggjordes via både app och webb.
  • Deltagarna delades in workshopgrupper, och de kunde hitta länkar till individuella grupprum via ”My information”.
  • Med hjälp av pushnotiser skickade man ut mentometerfrågor och enkäter, samt påminnelser till deltagarna om när det var dags att samlas igen efter workshops.

Nytta & Värden

Med hjälp av MeetApp kunde Telia skapa en smidig digital deltagarupplevelse. Plattformen förenar olika typer av funktionalitet till ett interface, vilket de upplevde som en stor fördel för användaren. Att både användare och administratörer dessutom har valmöjligheten att röra sig både på webben och i telefonen gör att man får en annan typ av flexibilitet – du kan välja att delta på storskärm men även ta med dig konferensen ut om du vill ta en promenad.

Deltagarna på Telias Executive Program uttryckte även uppskattning för att allt fanns samlat på ett ställe; streamade föreläsningar, workshops genom MS Teams, talarbios, powerpoints, externa webbsidor som embeddades direkt i appen, och dessutom påminnelser, polls och enkäter som skickades ut via push.

3 skäl att välja MeetApp enligt Telia

1

2

3

1

Allt på ett ställe – oavsett enhet

MeetApp samlar all funktionalitet på ett ställe, vilket skapar en enhetlig deltagarupplevelse även i det digitala formatet. Flexibiliteten i att kunna skifta mellan dator och telefon gör det även enkelt för alla att delta på sina egna villkor.

2

Smidig interaktion som främjar dialog

Att skicka ut polls och enkäter via pushnotiser främjar interaktion och dialog mellan deltagare och arrangörer. Telia hade en svarsfrekvens på 75% på alla sina enkäter och dialogfrågor, vilket bidrog avsevärt till diskussioner och idéutbyten under konferensen.

3

Snabbfotad och högkvalitativ support

”Jag är väldigt tacksam över att MeetApps support var så responsiva och villiga att hjälpa till på kort varsel, vi fick alltid snabbt svar och det fanns alltid någon tillgänglig när vi behövde hjälp.” säger Shani Persson som var medarrangör av Telia Executive Program