Lösning i korthet:
  • Använda utvärderingsfunktioner i realtid för att förbättra utvärderingsresponsen.
  • Kommunicera agenda och talarinformation via MeetApp.
  • Uppmuntra deltagare att nätverka i appen.
”Genom att använda MeetApp fick vi till en god interaktion från deltagarna under hela konferensen och lyckades också öka antalet utvärderingar. MeetApp hjälpte oss att förbättra TechDays.”

– Sara Kullgren, Director of Developer Experience and Evangelism, Microsoft Sverige

TechDays är Microsofts största årliga konferens för mjukvaruutvecklare i Sverige, med över 100 seminarier som hålls både online och på plats.

Tusentals IT-proffs, chefer och utvecklare samlas för att höra talare från hela världen presentera tekniska lösningar för de senaste trenderna inom mjukvaruindustrin.

Företagets behov

Microsoft värderar TechDays-deltagarnas åsikter och strävar efter att få en djup förståelse för varje seminariums relevans. Genom ett bättre utvärderingssystem vill Microsoft:

  • Uppnå en högre svarsfrekvens med mer exakta resultat.
  • Få feedback på talarnas kvalitet.
  • Förstå vikten av innehållet som presenteras för publiken.
  • Kunna skräddarsy framtida konferenser för att bättre passa utvecklarnas intressen.

"Genom att använda MeetApp fick vi till en god interaktion från deltagarna under hela konferensen och lyckades också öka antalet utvärderingar. MeetApp hjälpte oss att förbättra TechDays."

Sara Kullgren, Director of Developer Experience and Evangelism, Microsoft Sverige

Lösning

Genom att använda MeetApps olika funktioner kan Microsoft bland annat:

  • Mäta publikens reaktion på talarna och presentationernas innehåll.
  • Uppnå en högre svarsfrekvens genom möjligheten att i appen skicka feedback direkt efter enskilda seminarier.
  • Effektivt kommunicera agendan, ge information om talare och seminarier, samt förbättra deltagarnas engagemang och nätverkande genom en rad MeetApp-funktioner.

Nytta & Värden

Genom att använda MeetApp vid Microsoft TechDays har utvärderingsresponsen nästan dubblerats jämfört med tidigare år. Utvärderingarna i appen ger dessutom mer exakta resultat eftersom deltagarna kan ge feedback omedelbart efter varje seminarium, medan upplevelsen fortfarande finns färsk i minnet. Som ett företag som lägger stor vikt vid att kunna mäta publikengagemang har det varit viktigt för Microsoft att kunna ta in och förstå deltagarnas feedback, samt använda denna för att anpassa framtida konferenser – något som blir enkelt med MeetApp.

3 skäl att välja MeetApp

1

2

3

1

Informera och uppdatera

Samla agenda, talare, praktisk information och presentationer på ett och samma ställe. Visa bilder från scenen eller från deltagarmingel i pauserna. Peppa inför eventet och skicka viktiga uppdateringar med hjälp av pushnotiser i realtid. Skräddarsy innehållet för varje deltagare, med t.ex. personlig gruppindelning, valda seminarier, flygbokningar och boende.

2

Engagera och interagera

Låt deltagarna komma med förslag på ämnen inför seminariet. Utmana med mentometerfrågor i realtid och följ upp med enkäter. Samla in frågor till talaren från publiken och skapa ordmoln med deltagarnas åsikter för att snabbt läsa av stämningen och fördjupa diskussionen.

3

Nätverka och socialisera

MeetApp gör det enkelt att umgås innan, under och efter ett möte eller konferens. Deltagare kan visa sin kontaktinformation, chatta med varandra och dela, gilla och kommentera på varandras bilder. Detta ökar deltagarnas nätverkande och skapar en livlig eventupplevelse.