Lösning i korthet:
  • Använda pushnotiser så att eventappen fungerar som en ”personlig guide” för deltagare
  • Låta deltagare kommunicera med varandra på ett enkelt sätt via chattfunktionen
  • Samla in deltagarfeedback om eventet med hjälp av liveomröstningar
“Detta är utmärkt! Att göra konferenser personliga och lättillgängliga, och även göra det enkelt att få nya kontakter både under och efter konferensen. Det här är en ovärderlig resurs!”

– Jill Jankowski, Senior Manager of Creative Engagement Marketing på American Greetings

Kantar, en av världens största insikts-, informations- och konsultgrupper, arbetar med över hälften av Fortune 500-företagen. Dessutom samarbetar de med småföretag, nationella regeringar och medieägare, och deras varumärkesmarknadsföring och mediekommunikation utnyttjas av 92 av världens 100 största annonsörer.

Kantar var värd för sitt 12:e årliga Breakthrough Summit (tidigare Digital CMO Summit) där marknadschefer från både stora och små företag samlades i Nashville, Tennessee för att diskutera konsten att marknadsföra och affärsvärdet av marknadsföring. Spotify, Facebook och Bank of America är några av hundratals företag med representanter på konferensen.

Företagets behov

Med en konferens som är så stor som detta, behövde eventkoordinatorer ett sätt att effektivt organisera och kommunicera med deltagare. Utöver det inkluderade andra mål:

  • Att öka deltagarnas engagemang både under och efter aktiviteter
  • Att påminna och uppdatera deltagare om schemalagda sessioner
  • Att skapa smidiga kommunikationsflöden mellan administratörer och deltagare, såväl som deltagare emellan

"Detta är utmärkt! Att göra konferenser personliga och lättillgängliga, och även göra det enkelt att få nya kontakter både under och efter konferensen. Det här är en ovärderlig resurs!"

Jill Jankowski, Senior Manager of Creative Engagement Marketing på American Greetings

Lösning

MeetApp kunde förenkla och berika eventupplevelsen för deltagare genom att ge dem en ”personlig assistent” som tog hand om logistik medan de åtnjöt aktiviteter, panelsamtal och nätverkande. Några av appens funktioner som användes för Breakthrough Summit inkluderade:

  • Pushnotiser för att påminna deltagare om panelsamtal, talare, aktiviteter och måltidsdetaljer.
  • Deltagare kunde använda chattfunktionen för att öka engagemanget och skapa kontakt.
  • Eventets agenda, inklusive tider och platser för sessioner, har tydligt och effektivt kunnat lyftas fram i appens användarvänliga layout.
  • För att få kunskap om hur man kan förbättra framtida Breakthrough Summits användes liveomröstning i appen.

Nytta & Värde

MeetApps struktur och funktioner möjliggjorde sömlös kommunikation administratörer och deltagare under hela eventet. Appen fungerade som en ”personlig assistent” för deltagare, och såg till att de var organiserade så att de kunde fokusera på de många panelsamtal, aktiviteter och nätverksmöjligheter som erbjöds vid mötet.

Förutom att samordna och organisera information för en stor grupp människor, ökade MeetApp också deltagarengagemanget genom att ge dem en social plattform där de kunde fortsätta samtal och aktivitet även efter eventets slut. Ett av MeetApps huvudsyften uppnåddes vid Breakthrough Summit: att förenkla logistiken och förbättra upplevelsen för både eventkoordinatorer och deltagare.

Want to know how MeetApp can help you?
Enter your email here and we will be in touch shortly!

3 reasons to choose MeetApp

1

2

3

1

Inform and update

Instantly deliver your agenda, speaker bios, practical information and presentations. Show pictures from the stage or from break-time networking. Update important information in real-time using push notifications. Tailor content for each participant, such as group information, selected sessions, flights and accommodations.

2

Motivate and interact

Let participants suggest seminar topics. Challenge them with real-time polling and follow up with questionnaires. Gather questions from the audience for speakers and create real-time word clouds of participant opinions to quickly read the mood and deepen the discussion.

3

Network and socialize

MeetApp makes socializing any private meeting or conference easy. Participants can display their contact information, chat and share pictures. This increases attendee networking and creates a vibrant event experience.