NÖJDA KUNDER

MeetApp – Sveriges marknadsledande mötes och event app

En app, många event. Engagera och Informera dina deltagare med en snygg mötesapp byggd för ditt varumärke.

Se vår video

Förbättra dina event med uppskattade funktioner

EN APP, MÅNGA MÖTEN

Öppna och stängda, externa och interna event kan samsas i samma app.

INFORMERA

Agenda, talare, dokument, pushar, websidor – allt på samma ställe.

ENGAGERA

Mentometer, fritextsvar, fråga scenen, utvärderingar och tävlingar.

SOCIALA MEDIA

Integrera dina sociala media-flöden direkt in i appen.

SPONSORER

Visa dina sponsorers budskap och varumärken direkt i appen.

NÄTVERKANDE

Visa namn, bild och kontaktuppgifter. Lägg till i adressboken.

DOKUMENT

Visa och dela presentationer, beslutsunderlag, whitepapers och andra dokument.

BILDER och VIDEO

Låt alla ta del av bilder från mötet eller visa videos direkt i appen.

SE FLERA FUNKTIONER
STARTA NU

MeetApp förbättrar många typer av events

MeetApp för konferenser

MeetApp är ideal att använda under olika typer av konferenser. Exempel på konferenskunder är Webbdagarna, Microsoft TechDays och IDG Event som använder MeetApp kontinuerligt för sina större konferenser.

Ladda gärna ned dessa öppna appar och se själv hur de används:

Vill du veta mer om hur ni kan använda MeetApp i era kundevent, tveka inte att kontakta oss.

MeetApp för interna möten

Många av våra största kunder är bolag som använder MeetApp för sinaa internmöten. Det handlar då både om stora kick-offe, mindre enhetsträffar och workshops samt utbildningar.

Användningen och värdet för de större mötena är liknande de som för en extern konferens, men fokus ligger mer på förändrings-och förankringsarbete där möjligheten för medarbetare att få vara en del i diskussionen inför förändringar är oerhört värdefull. MeetApp är ett verktyg som kan underlätta denna process.

Flera av våra kunder är spridda organisationer där medarbetarna inte träffas ofta. Att ha allas namn, kontaktuppgifter och ansikte direkt i sin telefon har varit mycket värdefullt för att bygga en gemenskap och föra avdelningar och personer närmare varandra.

Internt används appen även för utbildningar och workshops, där frågeställningar bearbetas med hjälp av dialogfunktionen och material delas före och efter mötet på ett smidigt sätt.

Exempel på kunder som använder MeetApp på detta sätt är Bisnode och United Airlines. United Airlines använder kontinuerligt appen i en stor mängd möten och utbildningar.

Vill du veta mer om hur ni kan använda MeetApp i era kundevent, tveka inte att kontakta oss

MeetApp som kundmötes app

Vid större kundevent är det vanligt att använda en mötesapp för att informera deltagarna om agendan, sprida information och få insyn i vad kunderna tycker är viktigt och hur de tänker kring framtiden. MeetApp har framgångsrikt använts på en rad olika kundevent av olika typer.

Genom att få dina kunder att ladda ned en app för mötet som de har nytta av kan du åstadkomma flera positiva saker, förutom det uppenbara värdet för era deltagare:

Förlänga effekten av mötet genom att engagera deltagaren före och efter mötet.
Ge dina kunder tillgång till produktmaterial och annan relevant information på ett enkelt digitalt sätt istället för papper.

Skapa en mobil kommunikationskanal som kan användas kontinuerligt mellan events, för att kommunicera nyheter och pusha för kommande möten.

Vet du egentligen vad dina kunder tycker?

Genom att ställa frågor under mötet kan du få mycket värdefull information om vad dina kunder prioriterar och har utmaningar med. Vi har många exempel där svarsfrekvensen i olika typer av kundundersökningar har ökat dramatiskt i och med att deltagaren får svara direkt när diskussionen förs, i ett verktyg de är bekanta med, och uppdelat i mindre grupper av frågor.

Vill du veta mer om hur ni kan använda MeetApp i era kundevent, tveka inte att kontakta oss.