Distribuer dokumenter og informasjon

Som arrangør, kan du alltid sikre at samtlige deltakere har all praktisk informasjon oppdatert. Men det er også mulig å distribuere dokumenter, rapporter og presentasjoner inne i appen på en enkel måte. Som deltaker, kan man skape sin egen agenda med MeetApp ut ifra parallelle spor og sette sammen de programpunktene og talerne som er mest interessante.

Skap viktig deltakerdialog

I praksis er det ikke alltid så lett å skape interaksjon på møter og konferanser. Med MeetApp kan du enkelt engasjere deltakerne ved å sende ut mentometerspørsmål, opprette avstemminger og be om innspill til scenen. Hvis det handler om sensitive emner, kan man bidra anonymt. Naturligvis er appen også en utmerket måte for deg som arrangør å bygge opp innsikt på med evalueringer før, under og etter møtet.

Utvide kontaktnettverket

En stor fordel med å samle mennesker fra ulike bakgrunner og erfaringer i samme kontekst, er at det kan oppstå nye møter og kontakter. Med MeetApp blir dette enda enklere, ettersom samtlige deltakere kan bidra med sin kontaktinformasjon inne i appen, hvor de også kan chatte og dele materiale med hverandre. En utmerket måte å forenkle samarbeidet mellom ulike enheter og organisasjoner på.

Noen populære funksjoner for møter og konferanser innen offentlig sektor:

Digital bærekraft

Tradisjonelt har møter og konferanser vært papirintensive tilstelninger. Med en konferanseapp kan du endelig bli kvitt kostbare og miljøfiendtlige programblader, menyer, visittkort og flygeblader. I appen kan du også oppmuntre til kollektivtrafikk og samkjøring.

Alltid oppdatert informasjon

Med MeetApp kan du være sikker på at alle deltakerne alltid har den siste oppdaterte informasjonen tilgjengelig i lommen. Reiser, hotell, seminargrupper, lokaler, Wi-Fi-koder – det meste finnes i appen.

Deltakerdemokratisering

Med MeetApp kan hver deltaker gjøre sin stemme hørt ved å stille spørsmål og kommentere – anonymt om man ønsker det. Det er også enkelt for deg som arrangør, å gjennomføre avstemminger eller å innhente vurderinger og kunnskaper som kan samles i en ordsky på storskjermen for videre diskusjon.

Nettverkseffekt

Å kunne utveksle kontaktinformasjon inne i appen er en verdifull funksjon for mange deltakere. En god oversikt over hvem som er på plass gir gode muligheter til å innlede nye samarbeid over organisasjons- og enhetsgrensene.

”Superb employee meeting! Well done! Lovely and modern with the app!”

Meeting participant at City of Stockholm