All dokumentasjon er alltid tilgjengelig.

I en organisasjonsendring er det viktigere enn noensinne å sikre at samtlige medarbeidere har tilgang til oppdatert og riktig informasjon. I møteappen kan du samle all dokumentasjon rundt kommende endringer, nye mål og vurderinger, samt instruksjoner rundt planlegging, møter og implementering. Med pushvarsler kan ledelsen enkelt kommunisere nyheter og gjøre oppmerksom på de milepælene som passeres.

Forankre beslutningen ved hjelp av tilbakemeldinger

Ved å lære mer om medarbeidernes holdninger og kunnskaper kan man få innsikt i hvordan endringene mottas og om hele organisasjonen er med − eller om det kreves ekstra innsats noe sted. Med MeetApp kan du når som helst sende ut spørreundersøkelser eller stille spørsmål for å få tilbakemeldinger. Man kan svare anonymt hvis det handler om sensitive emner.

Bygg samhørighet i møteappen

I tider med endring og turbulens kan det være ekstra verdifullt å styrke båndene mellom medarbeiderne på tvers av enheter, regiongrenser eller mellom to fusjonerte selskaper. Med MeetApp er det enkelt å få kontroll på den nye organisasjonen med bilder og kontaktopplysninger. Ved å passordbeskytte særskilte endringsprosjekter, kan du sikre at informasjonsflyten virkelig begrenses til de som er inviterte.

Noen populære funksjoner med MeetApp for endringsledelse:

Personlige forpliktelser og oppgaver

Ved å legge inn personlig informasjon i appen kan hver medarbeider få sine egne unike oppgaver og aktiviteter for sin del av endringsarbeidet − med en tydelig frist.

Følg opp status

La medarbeidere eller grupper rapportere om sine fremskritt og oppnådde milepæler direkte i appen. Du kan la alle se statusen for bedriften som helhet. Hvor mange har for eksempel gjennomført kurset sitt på et visst tidspunkt?

Videobeskjeder

Den endringen som ledelsen har jobbet med i flere måneder, er helt ny for medarbeiderne ved lanseringen. Det krever repetisjon og tid for å få det til å feste seg. Legg inn ledelsens presentasjon av endringen som en video i appen, slik at alle kan se den.

Kommuniser i bilder

Et bilde formidler så mye mer informasjon enn tall og tekst. Legg raskt og enkelt ut bilder av den nye organisasjonen, prosessen eller teamet direkte til medarbeidernes mobiler.

"Appen vår har blitt veldig populært blant våre deltakere og har virkelig bidratt til å forbedre interaktiviteten."

Camilla Harrskog, Head of Digital Communication hos ICA