Løsning kort sagt:
  • Samle all informasjon, interaksjon og nettverksbygging i én brukervennlig plattform
  • Streame webinarer og avholde virtuelle workshops gjennom integrasjon av MS Teams
  • Fremme interaksjon og dialog gjennom mentometerspørsmål og spørreundersøkelser via push-varsler

Med ca. 21 000 ansatte i sju land tilbyr Telia den beste tilkoblingen i de beste nettverkene og fortsetter å investere og innovere for et mer digitalt og bærekraftig samfunn.

Hvert år avholder Telia mer enn 50 større møter og eventer for å informere, inspirere og videreutvikle sine medarbeidere i Sverige og internasjonalt. MeetApp brukes her som et viktig verktøy for å samle informasjon og fremme dialog mellom deltagerne.

Forretningsbehov

«Det var viktig for oss å finne en løsning som samlet flere forskjellige typer av funksjonalitet på ett sted, var enkel å bruke og gjorde eventen mer interaktiv»

– Shani Persson, Development Lead, Telia

Telia skulle, sammen med en ekstern partner, arrangere en tredagersevent for 120 ledere fra seks land, der målet var å utdanne, inspirere og fremme idéutveksling og nettverksbygging mellom deltagerne. Planen var å møtes live, men på grunn av Covid-19 ble man nødt til å stille om til digitalt. Det var viktig for Telia å:

  • Skape en digital møteplass der alle deltagere kunne få en likeverdig eventopplevelse
  • Gjøre det enkelt å orientere seg blant en rekke forskjellige programformater og informasjon
  • Fremme dialog og idéutveksling i mindre workshopgrupper og break-outs
  • Kommunisere ut og samle inn feedback på en effektiv måte

”Det var viktig for oss å finne en løsning som samlet flere forskjellige typer av funksjonalitet på ett sted, var enkel å bruke og gjorde eventen mer interaktiv”

Shani Persson, Development Lead, Telia

Løsning

Telia arrangerte en digital event der man samlet en rekke forskjellige komponenter på én plattform. Innholdet ble tilpasset til det digitale formatet ved hjelp av et fokusert og variert eventprogram, med fokus på interaksjon mellom deltagere:

  • Streamede forelesninger, virtuelle workshops, workshop-materiell ble gjort tilgjengelig via både app og web
  • Deltagerne ble delt inn i workshopgrupper, og de kunne finne lenker til individuelle grupperom via «My information»
  • Ved hjelp av push-varsler sendte man ut mentometerspørsmål og spørreskjemaer samt påminnelser til deltagerne om når det var på tide å samles igjen etter workshops

Fordeler

Ved hjelp av MeetApp kunne Telia skape en smidig digital deltageropplevelse. Plattformen forener forskjellige typer av funksjonalitet i ett grensesnitt, noe som er en stor fordel for brukeren. At både brukere og administratorer dessuten får muligheten til å bevege seg både på nettet og i telefonen gjør at man får en annen type av fleksibilitet – man kan velge å delta på storskjerm, men også ta med seg konferansen ut hvis man vil ut en tur.

Deltagerne på Telias Executive Program uttrykte også at de satte pris på at alt fantes samlet på ett sted; streamede forelesninger, workshops gjennom MS Teams, informasjon om talere, powerpoints, eksterne nettsider som ble integrert direkte i appen, og dessuten påminnelser og spørreundersøkelser som ble sendt ut via push-varsler.

Telias 3 grunner til å velge MeetApp

1

2

3

1

Alt på ett sted – uansett enhet

MeetApp samler all funksjonalitet på ett sted, noe som skaper en enhetlig deltageropplevelse også i det digitale formatet. Fleksibiliteten i å kunne veksle mellom datamaskin og telefon gjør det også enkelt for alle å delta på sine egne betingelser.

2

Smidig og enkel interaksjon som fremmer dialog

Å sende ut spørreundersøkelser via push-varsler fremmer interaksjon og dialog mellom deltagere og arrangører. Telia hadde en svarfrekvens på 75 % på alle sine rundspørringer og dialogspørsmål, noe som bidro betydelig til diskusjoner og idéutveksling på konferansen.

3

Rask support av høy kvalitet

«Jeg er svært takknemlig for at MeetApps support var så responsiv og villig til å hjelpe til på kort varsel. Vi fikk alltid raskt svar, og det var alltid noen tilgjengelig når vi trengte hjelp.», sier Shani Persson, som var medarrangør av Telia Executive Program