Løsning kort sagt:
 • Stemming, polling og sending av spørsmål til talere og ledelse.
 • Lage evalueringer etter møte angående innhold, mat og sted.
 • Samle inn kontaktinformasjon for alle butikkeiere for å holde kontakten.
«Appen vår har blitt veldig populært blant våre deltakere og har virkelig bidratt til å forbedre interaktiviteten.»

– Camilla Harrskog, Head of Digital Communication hos ICA

ICA er en av de største matvarekjedene i Norden, med mer enn 50 % av markedet i Sverige. ICA eies og drives av mer enn 2000 butikkeiere gjennom ICA-Handlarna.

ICA-Handlarna har flere møter hvert år som er både regions- og landbaserte. Et sentral aspekt ved disse møtene er stemming og innhenting av tilbakemelding fra deltakere.

Forretningsbehov

ICA-Handlarna uttrykke flere forbedringer og endringer de ønsket seg:

 • Økt dialog for å skape et livligere miljø og la alles stemme bli hørt.
 • Mer kommunikasjon og nettverk mellom butikkeiere.
 • Skaffe et medium for å distribuere dokumenter, som forslag, presentasjoner og annet relevant innhold.
 • Lage evalueringer for å kontinuerlig forbedre møter.
 • Holde butikkeiere informert og oppdatert gjennom en mobilapp.

"Appen vår har blitt veldig populært blant våre deltakere og har virkelig bidratt til å forbedre interaktiviteten."

Camilla Harrskog, Head of Digital Communication hos ICA

Løsning

MeetApp oppfyller effektivt ICA-Handlarnas behov på flere måter:

 • Dialog-funksjonen muliggjør stemming i appen, polling og videre engasjement med talere og ledere.
 • Evalueringer ble sendt til deltakere gjennom Dialog-funksjonen for å få tilbakemelding etter møtene angående innholdet, maten og stedet.
 • Butikkeiere brukte Deltaker-funksjonen for å holde kontakten med kollegene deres.

Fordeler

MeetApps Dialog- og Deltaker-funksjoner forbedret samtalen og interaksjonen vesentlig mellom deltakere både under og etter møter. Dette systemet gjorde at hvert publikumsmedlem kunne delta i diskusjonen og skapte et mer demokratisk miljø.

De daglige interaksjonene mellom ulike butikkeiere ble også forbedret gjennom den enkle tilgang til hver deltakers informasjon i appen.

Butikkeierne satte pris på å bli oppdatert og få relevant materiale fingerspissene under nedetid og i løpet av møter.

3 grunner til å velge MeetApp

1

2

3

1

Informer og oppdater

Lever umiddelbart din agenda, talerbioer, praktisk informasjon og presentasjoner. Vis bilder fra scenen eller fra nettverk i pausen. Oppdater viktig i informasjon ved hjelp av pushvarsler. Skreddersy innhold for hver deltaker, som gruppeinformasjon, utvalgte økter, flyvninger og losji.

2

Motiver og ha interaksjon

La deltakere foreslå seminaremner. Utfordre dem med poller i sanntid og følg opp med spørreskjemaer. Samle spørsmål fra publikum for høyttalere og lag ordskyer i sanntid av deltakermeninger for raskt å lese stemningen og gjøre diskusjonen dypere.

3

Nettverk og sosialisering

MeetApp gjør det enkelt å sosialisere ethvert privat møte eller konferanse. Deltakere kan vise kontaktinformasjon, chatte og vise bilder. Dette øker deltakernettverk og skaper en levende arrangementsopplevelse.