En informationsbank i lommen

Uddannelser er ofte materialekrævende. Med MeetApp kan du som arrangør samle alt kursusmateriale før, under og efter uddannelsen – f.eks. videopræsentationer, linktips og pdf-rapporter − tilgængeligt direkte i event-appen. Samtidig er appen en vigtig ressource til hurtigt og nemt at dele praktiske oplysninger om rejseplaner, hoteller, gruppeinddelinger og programpunkter. Med push-meddelelser kan du nå ud med ændringer og påmindelser.

Evalueringer og deltagelse

Hvordan måler vi ROI på uddannelse og konferencer? Det afhænger selvfølgelig af, hvad vi vil opnå. Med MeetApp er det nemt at teste viden og holdninger før undervisningen, og derefter sammenligne, om der er forskel bagefter. Eventappen bidrager også til interaktivitet, da deltagerne kan stille spørgsmål direkte til forelæseren – ikke bare, mens vedkommende er på scenen, men også mellem kurserne.

Netværk for bedre effekt

Inden for kompetenceudvikling er netværket uvurderligt. Med MeetApp kan alle deltagerne dele deres kontaktoplysninger, så det bliver nemmere at samarbejde og skabe nye relationer. Appen fungerer også som en social medieplatform i miniformat, hvor deltagerne kan poste billeder og kommentarer i et fælles flow. Det gør at spørgsmål hurtigt kan besvares og nye forslag kan kastes ud til videre diskussion.

Nogle værdsatte funktioner i MeetApp til uddannelse:

Oplysningerne er altid lige ved hånden

Folk sidder ikke altid ved deres computer, men alle har deres mobiltelefon på sig. Det betyder, at information og undervisningsmaterialer altid er lige ved hånden.

Interaktion, som fortsætter

Et værdsat aspekt ved MeetApp er, at man kan fortsætte med at kommunikere og dele materiale i appen, også mellem kurser eller konferencer. Og som arrangør er det nemt at nå ud til alle, med en push-meddelelse.

Test viden før og efter

Glem store og dyre spørgeundersøgelser. Med en eventapp kan du udsende spørgsmål i mobilen og få svar direkte. Det er derfor nemt at gennemføre videntests før og efter hver uddannelse for at sikre, at udviklingen går i den rigtige retning.

Uddannelser kan være korte og mange

For større organisationer kan det være mange forskellige typer uddannelser, der skal udføres samtidig. United Airlines bruger f.eks. MeetApp til at uddanne piloter og kabinepersonale. De kan udføre 5-10 uddannelser pr. dag, med grupper på 10-30 personer.

”Our participants become more engaged and share their ideas during events, with the help of MeetApp.”

Ulrika Johansson, Marketing coordinator at Tele2