Distribuér referencer og information

Som arrangør kan du til stadighed sikre, at samtlige deltagere har alle opdaterede praktiske oplysninger. Men der er også mulighed for, nemt at distribuere dokumenter, rapporter og præsentationer inde i appen. Som deltager kan man med MeetApp oprette sin egen agenda ud fra parallelle spor og sammensætte de programpunkter og talere, som er mest interessante.

Skab vigtig deltagerdialog

At skabe interaktion på møder og konferencer, er ikke let i praksis. Med MeetApp kan du på en fleksibel måde engagere deltagerne ved at sende mentometer-spørgsmål, foretage afstemninger og bede om input til scenen. Hvis det handler om følsomme emner, kan man bidrage anonymt. Appen giver selvfølgelig også mulighed for, at du som arrangør kan opbygge indsigt gennem evalueringer før, under og efter mødet.

Udvid kontaktnetværket

En stor fordel ved at samle mennesker fra forskellige baggrunde og med forskellige erfaringer i den samme kontekst er, at der kan opstå nye møder og kontakter. Med MeetApp bliver dette endnu nemmere, da alle deltagerne kan bidrage med deres kontaktoplysninger i appen, hvor de også kan chatte og dele materiale med hinanden. En glimrende metode til at forenkle samarbejdet mellem forskellige enheder og organisationer.

Nogle værdsatte funktioner til møder og konferencer i den offentlige sektor:

Digital bæredygtighed

Traditionelt har møder og konferencer været meget papirintensive. Med en konference-app kan du endelig blive fri for dyre og miljøbelastende programmer, menuer, visitkort og flyers. I appen kan du også opfordre til brug af offentlig transport og delebiler.

Konstant opdateret information

Med MeetApp kan du være sikker på, at hver deltager altid har de seneste opdaterede oplysninger i lommen. Rejser, hotel, seminargrupper, lokaler, Wi-Fi-koder – det meste findes i appen.

Deltagerdemokratisering

Med MeetApp kan hver deltager blive hørt ved at stille spørgsmål og kommentere – anonymt, hvis man ønsker det. Det er også nemt for dig som arrangør at foretage afstemninger, eller teste vurderinger og kompetencer, som kan samles i en ordsky (word cloud) på storskærmen, til yderligere diskussion.

Netværkseffekt

At kunne udveksle kontaktoplysninger inde i appen er en værdifuld funktion for mange deltagere. Et godt overblik over, hvem der er til stede, giver dig gode muligheder for at starte nye samarbejder på tværs af organisations- og enhedsgrænser.

”Superb employee meeting! Well done! Lovely and modern with the app!”

Meeting participant at City of Stockholm