Al dokumentation er altid tilgængelig

Under en organisationsforandring er det vigtigere end nogensinde at sikre, at samtlige medarbejdere har adgang til opdaterede og korrekte oplysninger. I mødeappen kan du samle al dokumentation vedrørende de kommende forandringer, nye mål og evalueringer, samt instruktioner for planlægning, møder og implementering. Med push-meddelelser kan ledelsen nemt kommunikere nyheder og gøre opmærksom på de milepæle, der passeres.

Forankre beslutninger ved hjælp af feedback

Ved at få overblik over medarbejdernes holdninger og viden kan man få indsigt i, hvordan forandringerne modtages, og om hele organisationen er med − eller om der er behov for en ekstra indsats nogle steder. Med MeetApp kan du til enhver tid udsende spørgeskemaer eller stille spørgsmål, for at få feedback. Svaret kan være anonymt, hvis det handler om følsomme emner.

Opbyg sammenhold i mødeappen

I perioder med forandring og turbulens kan det være ekstra værdifuldt, at styrke forbindelserne mellem medarbejdere på tværs af enheder og regionale grænser, eller mellem to fusionerende virksomheder. Med MeetApp er det nemt at få overblik, over den nye organisation med billeder og kontaktoplysninger. Ved at adgangskodebeskytte specifikke forandringsprojekter kan du sikre, at informationsstrømmen begrænses til de inviterede.

Nogle værdsatte funktioner med MeetApp til forandringsledelse:

Personlige forpligtelser og opgaver

Ved at tilføje personlige oplysninger i appen, kan hver medarbejder se sine egne unikke opgaver og aktiviteter, for sin del af forandringsarbejdet − med en klar deadline.

Følg op på status

Lad medarbejdere eller grupper rapportere om deres fremskridt og tilbagelagte milepæle, direkte i appen. Du giver alle mulighed for, at se status for virksomheden som helhed. Hvor mange har f.eks. gennemført deres uddannelse på et bestemt tidspunkt?

Videomeddelelser

Den forandring, som ledelsen har arbejdet på i flere måneder, er helt ny for medarbejderne ved lanceringen. Det kræver gentagelse og tid at få den til at sidde fast. Læg ledelsens præsentation af forandringen ind som en video i appen, så alle kan se den.

Kommunikér i billeder

Et billede formidler meget mere information end tal og tekst. Læg hurtigt og nemt billeder ud af den nye organisation, proces eller det nye team – direkte i medarbejdernes mobiler.

”Vores app har været meget populær blandt deltagerne og har virkelig bidraget til at forbedre interaktionen.”

Camilla Harrskog, chef for digital kommunikation hos ICA